Piotr Spyra: „Chcemy mówić o polskości Śląska”

“(…)Kampanię społeczną #ŚląskaPamięćPL, która ma przypominać polskie dziedzictwo Śląska, rozpoczęła właśnie Koalicja Polski Śląsk.

Będzie ona prowadzona w internecie, ale w planach jest też m.in. podjęcie inicjatywy na rzecz ustanowienia Dni Pamięci Powstań Śląskich przez sejmiki województw śląskiego i opolskiego.

– Obecnie w debacie publicznej o śląskiej historii dominuje rewizjonizm historyczny, kwestionujący polskie dziedzictwo Śląska. My się z tym nie zgadzamy i chcemy mówić o polskości Śląska – dziedzictwo Śląska, rozpoczęła właśnie Koalicja Polski Śląsk.(…)”

 

Piotr Spyra: „Chcemy mówić o polskości Śląska”

Polskość Dolnego Śląska

#PolskaPamięćŚląska również na Dolnym Śląsku

Prawie sto lat temu Paweł Musioł tak pisał o polskim dziedzictwie Dolnego Śląska. Autor tego tekstu został w czasie okupacji zgilotynowany w siedzibie katowickiego Gestapo (był dowódcą Inspektoratu Cieszyńskiego Związku Walki Zbrojnej).

“Pojęcie Śląska pokrywa się w świadomości Polaka z obszarem dzisiejszego Województwa Śląskiego i Opolszczyzny. Byłoby rzeczą śmieszną kruszyć kopie w obronie polskości tego Śląska, skoro ta polskość jest tak bezsporna jak n. p. polskość Kujaw czy Mazowsza. Jeśli jeszcze koło 1800 r. na znacznej połaci Dolnego Śląska, o którym tak mało się u nas myśli i pisze, żyła ludność polska, to cóż mówić o Śląsku Górnym. Przecież na początku ub. stulecia wsi polskie sięgały jeszcze bram Wrocławia, a przed wojną światową jak bohaterska reduta broniła się przed zalewem niemieckim ostatnia polska parafia protestancka na tym Śląsku – Międzybocz, w którym ostatni polski pastor – Badura kreślił prorocze słowa o powstaniu Polski. Jeszcze dziś tchnie na Dolnym Śląsku polskością i historią polską z grobów Piastów, starych kościołów, ratuszów, budynków szkolnych, nazw, nazwisk, a nade wszystko z starych polskich druków śląskich, wytłaczanych w Brzegu, Wrocławiu i Oleśnicy.”

Deklaracja dla Polskiego Śląska

„Jesteśmy Ślązakami, jesteśmy Polakami”
 

“Deklaracja dla Polskiego Śląska (Projekt)

Na Śląsku tożsamość regionalna odgrywała i odgrywa dużą oraz pozytywną rolę. Dzisiaj jednak często wiąże się ona z nieprawdziwym stereotypem, który łączy śląskość z odrębnym etnosem i przeciwstawia ją Polsce i polskości. Tymczasem wielu mieszkańców regionu, czuje potrzebę utożsamiania się ze swoją małą ojczyzną, ale nie widzi dla siebie miejsca w tej, wąsko pojmowanej, zideologizowanej i fałszywej wizji śląskiej tożsamości.

1. Śląska tożsamość regionalna nie jest zaprzeczeniem polskiej tożsamości narodowej. Te dwa poziomy zakorzenienia wzajemnie się uzupełniają. „Jestem Ślązakiem, jestem Polakiem” – pod tym zdaniem podpisać by się mogło wielu mieszkańców naszej ziemi, a my traktujemy je jako motto dla swojego działania. Naszą inicjatywę współtworzą zarówno rdzenni Ślązacy, jak i potomkowie Polaków, którzy w różnych momentach dziejowych wrośli w śląski krajobraz kulturowy i dzisiaj stanowią jego istotną część.

2. Chcemy łączyć szacunek dla śląskich tradycji, polskiej historii i chrześcijańskich korzeni naszej kultury z nowoczesnością oraz pracą na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych, naszych regionów i Polski.

3. Większość historycznego obszaru Górnego Śląska położona jest na terenie Województw: Opolskiego i Śląskiego. Około połowy terytorium tego drugiego stanowią ziemie historycznie należące do Małopolski. Będziemy szanować tę specyfikę, a małopolskie organizacje, działające w Województwie Śląskim, chcemy uznawać za partnera we wspólnym działaniu dla dobra wspólnego. Nie zapominamy też o Ślązakach tworzących mniejszość polską na Zaolziu, ani o śląskich diasporach w Niemczech, USA i w innych państwach.

4. Działając dla dobra ojczyzn lokalnych, śląskiej ojcowizny i Polski, deklarujemy swoją ponadpartyjność i otwartość na współpracę z ludźmi i środowiskami różnych poglądów.”

ze strony fb “Koalicja Polski Śląsk”

PrawdyPolaków

“80 lat temu ok. 5 tys. Polaków ze Śląska Opolskiego, Babimojskiego, Kaszub, Warmii, Ziemi Malborskiej, Mazur, Ziem Połabskich, Westfalii i Nadrenii zjechało do Berlina na I Kongres Polaków w Niemczech, podczas którego uchwalono #PrawdyPolaków:

1. Jesteśmy Polakami
2. Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci
3. Polak Polakowi Bratem!
4. Co dzień Polak Narodowi służy
5. Polska Matką naszą – nie wolno mówić o Matce źle!.”

Źródło fb IPNu: https://www.facebook.com/instytutpamiecinarodowej/posts/10160231933570245

Tytuł 1

“Czy bagatelizować zjawisko? Chyba nie. Cieszy regres tego ruchu, ale trzeba zaznaczać, ze się z tym nie zgadzamy. My, Polacy. My, mieszkańcy Śląska. Rasiowcy chcą, by ich zauważać, chcą śląskiego języka, pomimo, że takowego nie ma. Jednak mają za nic tych mieszkańców regionu, którzy myślą inaczej jak oni. Według nich można być Ślązakiem niemieckojęzycznym, natomiast Ślązak mówiący po polsku nie istnieje.”

Pikieta kontra raś

Obrona Wieży Spadochronowej – jak to było…/Wolne Głosy

http://www.magnapolonia.org/obrona-wiezy-spadochronowej-jak-to-bylo/

“Od kilku lat karmieni jesteśmy informacjami, jakoby walki o Wieżę Spadochronową w Katowicach to był mit, nieomal wytwór „komunistycznej propagandy”. Taki obraz starają się kreować środowiska proniemieckie, powiązane z RAŚ, wspierani przez media zaliczane do niedawna (a w jakimś sensie i dziś) do „głównego nurtu”. Taki też obraz w dużym stopniu zapadł w świadomość ludzi, którzy nie są wystarczająco dociekliwi. Wiele wysiłku wkładane jest w ostatnich latach w zakłamywanie prawdy o obronie Wieży Spadochronowej, zresztą podobnie jak i innych kwestii związanych z przebiegiem obrony górnośląskiej ziemi we wrześniu 1939 roku, a także ogromu zbrodni, jakich dopuścili się tu Niemcy, oraz funkcjonowania tu ruchu oporu” (…)

——